nabavci ili nabavki

Kako se piše nabavci ili nabavki?

Pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od toga koji padež upotrebljavamo.

Ukoliko su nam potrebni dativ i lokativ jednine, nastavak će biti -ci (nabavci), ali ukoliko ovu reč upotrebljavamo u genitivu množine, nastavak će biti -ki (nabavki, a može i nabavaka).

Ovde možemo videti rezultat praslovenske glasovne alternacije koja se danas naziva sibilarizacija. Ostaci ove alternacije se danas, između ostalog, ispoljavaju kod imenica na -a (ruci, zapršci, knjizi). Međutim, imamo odstupanje u genitivu množine.

Primeri u rečenicama:

„Da li imate to u nabavci?“

Napisali su ugovor javnoj nabavci.

Želeli su što više nabavki, pa su zaboravili da kupe ono što im je najpotrebnije.