predstojeći ili pretstojeći

Kako se piše predstojeći ili pretstojeći?

 Prema srpskom pravopisu pravilno je predstojeći.

U ovoj reči dolazi do odstupanja pravila jednačenja suglasnika po zvučnosti (zvučno slovo d ispred bezvučnog slova s ne prelazi u bezvučno slovo t).

Primeri u rečenicama:

Vesele me predstojeći praznici.

Da li si upućena u predstojeći raspored na poslu?

Hej, pazi na predstojeće obaveze!