kazo ili kaz’o?

Kako se piše kazo ili kaz’o?

Ispravno je samo kazo.
Kada se neki vokal izgubi prilikom asililacije ili sažimanja, ne treba pisati apostrof koji će označiti taj izgubljeni vokal.
U slučajevima gde je potrebno to naročito naglasiti upotrebljava se znak dužine, pa ćemo pisati: kazô.

Primeri:

Sto puta sam kazo da mi se ne obraća tim tonom!
Da li je kazo kada će otprilike doći sutra?
Znam sve, kazo mi je Miloš malopre.