pišući ili pisajući

Kako se piše pišući ili pisajući?

Prema srpskom pravopisu pravilno je pišući.

Glagol u infinitivu prezenta glasi pisati. Glagolski prilog sadašnji se gradi tako što se na treće lice množine prezenta (pišu) doda nastavak –ći, te dobijamo pišući.

Primeri u rečenicama:

Pišući pesme, okolina je shvatila da je emotivna.

Da li si zaradio nešto pišući pesme?

Pišući sve o njoj, shvatio je koliko je opsednut njome.