naprotiv ili na protiv

Kako se piše naprotiv ili na protiv?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno, dakle naprotiv.

Reč naprotiv je prilog, a takođe i rečca kojom se ukazuje na nešto suprotno. u suprotnom položaju, suprotno od onoga što je već rečeno.

Primeri u rečenicama:

Da li misliš da si loše obavio posao? Ne, naprotiv! Pohvalili su me.

Mislio si da mi se neće dopasti haljina, naprotiv baš mi se dopada.