otpre ili od pre

Kako se piše otpre ili od pre?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, ali se koristi u različitom kontekstu.

Kada želimo da kažemo da je nešto iz ranijeg vremena, odranije onda se koristi prilog otpre. U prilogu otpre došlo je do jednačenja suglasnika po zvučnosti gde je zvučno slovo d ispred bezvučnog slova p prešlo u bezvučno slovo t.

Predlozi od i pre se pišu odvojeno. Npr. od pre dva meseca, od pre par sekundi.

Primeri u rečenicama:

      Poznajem ga od pre tri meseca.

      Znamo se otpre.

      Da li si počela da ideš na časove vožnje od pre dva meseca?