bezkompromisan ili beskompromisan?

Kako se piše bezkompromisan ili beskompromisan?

Piše se beskomprimisan.

Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na pridev kompromisan dodat je prefiks bez-. U nastaloj reči (bezkompromisan) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj je zvučno Z, pod uticajem bezvučnog K, prešlo u svoj bezvučni parnjak S.

Primeri:

Probaj nekada da napraviš sporazum, nemoj uvek biti beskompromisan.
Njegove izjave su pokazale koliko je bio beskompromisan prema novinarima.
Kada je u pitanju sport, sa njim nema rasprave, potpuno je beskompromisan.
Otišla sam jer sam mislila da ćemo uspeti da se dogovorimo, ali njegov stav je beskompromisan.