odbrambeni ili odbranbeni

Kako se piše odbrambeni ili odbranbeni?

Prema srpskom pravopisu pravilno je odbrambeni.

U ovoj reči dolazi do jednačenja suglasnika po mestu nastanka.Kada se slovo n nađe ispred slova b ili p, onda slovo n prelazi u slovo m)

Primeri u rečenicama:

Imaš jako dobar odbrambeni mehanizam.

Da li su nam dobro odbrambene snage?

Hej, pazi da te ne pobedi svojim odbrambenim snagama!