argumenat ili argument

Kako se piše agrumenat ili argument?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika.

Kada je u pitanju reč stranog porekla, suglasnička grupa nt  može se razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali i ne mora.

padežjedninamnožina
nominativ argumen(a)targumenti
genitivargumentaargumenata
dativ  argumentuargumentima
akuzativargumen(a)targumente
vokativargumenteargumenti
instrumentalargumentomargumentima
lokativargumentuargumentima

Primeri u rečenicama:

Ukoliko tvrdiš nešto, potrebno je da imaš dobre argumente.

Da li imaš argumente za to o čemu govoriš?

Nadam se da imaš argumente!