bojica ili boica

Kako se piše bojica ili boica?

Piše se bojica.

U kontaktu dva vokala, ako je vokal i na drugom mestu, a sonant j deo osnove ili tvorbenog formanta, on će se pisati svim oblicima. Tvorbena osnova reči bojica glasi boj-, j je deo osnove, i zbog toga se piše.

Primeri u rečenici:

Kupila sam sav školski pribor, od bojica do svezaka.

Ova bojica je Marijina, ali sam zaboravila da joj je vratim.

Samo mi je još ostala crna bojica, ostale sam potrošila.

Danas smo bojili običnim bojicama, a sutra ćemo voštanim.