nužan ili nuždan

Kako se piše nužan ili nuždan?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, kako nalaže Pravopis Matice srpske, međutim, nuždan se vrlo retko koristi.

Pridev  nuždannužnanužno nasta je od imenice nužda, što znači potreba. Uprošćenje grupe -ždn-, prenelo se i u nominativ jednine muškog roda, tako da taj oblik danas glasi nužan.

Primeri u rečenicama:

Taj posao mu je jako nužan!

Nužno mi je da znam šta ti misliš o tome.

Da li je nužno da sada razgovaramo?