grešci ili greški

Kako se piše grešci ili greški?

Prema srpskom pravopisu pravilno je grešci.

Imenica u nominativu glasi greška. U dativu i lokativu jednine reči greška dolazi do sibilarizacije (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i).

Padežjedninamnožina
Nominativgreškagreške
Genitivgreškegrešaka
Dativgrešcigreškama
Akuzativgreškugreške
Lokativgrešcigreškama
Vokativgreškogreške
Instrumentalgreškomgreškama

Primeri u rečenicama:

Ovo je priča o njenoj grešci.

Da li si saznao njegovu priču o grešci koja se stalno ponavlja?

Sve je ovo bila greška.

Na greškama se najbolje nauči!