naočare ili naočari

Kako se piše naočare ili naočari?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.

Oba oblika su ravnopravna, a Rečnik Matice srpske priznaje čak i oblike naočale i naočali. S tim što naočare su ženskog roda u množini, a naočari su i ženskog i muškog roda množine.

Primeri u rečenicama:

Kupila sam nove naočare za sunce.

Hoćeš li mi pozajmiti tvoje naočari?

Dodaj mi naočare!