nijedan ili ni jedan

Kako se piše nijedan ili ni jedan?

Prema srpskom pravopisu pravilno je upotrebiti oba oblika, ali gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice.

Zamenice složene sa ni- ili i- u padežima bez predloga se pišu spojedno: niko, iko, ništa išta, nigde, igde, nijedan, ijedan, nikoji, ikoji, nikakav, ikakav itd.

Kada se izraz “nijedan” tretira kao broj, u tom slučaju je izraz zamenica i označava nulu – nijedan, nikoga, ništa, nikad.

Međutim, kada želimo da naglasimo da dve osobe nisu oabavile zadato, izraz pišemo odvojeno.

Primer u rečenici:

Ni jedan ni drugi nisu došli na posao.

Ni jedan ni drugi nisu pojeli kolač.

Nije ostao ni jedan jedini kukuruz.

Ni se piše odvojeno i sa predlozima.

Primeri u rečenicama:

Ni sa jednim se nisam posvađala.

Ni na trenutak nisam mogla da izađem.

Ni od jednog nisam ništa dobila.

Primeri u rečenicama za nijedan:

On nije počinio nijedan zločin.

Nijedan materija ne odgovara za šivenje pantalona.

Nijedan ekser ne odgovara za ovu bravu.

Nijedna osoba nije obolela.