sa mnom ili samnom

Kako se piše sa mnom ili samnom?

Pravilno se piše se odvojeno, sa mnom. Sa je predlog, a mnom lična zamenica za prvo lice jednine (ja) u instrumentalu. Pravilan je i oblik mnome, koji se koristi u instrumentalu bez predloga, dok se sa predlogom koristi nenaglašeni oblik mnom. Predlog sa u spoju sa ličnim zamenicama uvek se piše odvojeno. Tako će biti i: sa tobom, sa njim, sa nama.

Primeri *sa mnom* u rečenicama:

Došao je sa mnom.

Manipulisao je mnome.

Sa mnom je lakse.

Ako mozes sa mnom.

Poigraj se sa mnom ako smes! Sa mnom nije laako…