nusproizvod ili nus proizvod

Kako se piše nusproizvod ili nus proizvod?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nusproizvod.

Ova reč se piše spojeno i samim tim dolazi do glasovne alternacije jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kako je glas p bezvučan, a z zvučan (nuz- + -proizvod), mora da dođe do jednačenja zvučnosti tako što će glas z preći u svoj parnjak s. Takvi su i primeri: natčulan, natčovek, natprirodno itd.

Ovakvo pisanje reči je prema pravilima fonološkog pravopisa, koji je uveo Vuk Karadžić i podrazumeva poštovanje pravila glasovnih alternacija. Pre Vuka je u srpskom jeziku bio morfonološki pravopis, odnosno pisanje reči u izvornom, etimološkom obliku (srbski).

Značenje ove reči je sporedni proizvod koji ima sekundarno mesto u programu proizvodnje.

Primeri u rečenicama:

Da li vi to dobavljate nusproizvode?

Ovo je sigurno nusproizvod!