Grižnja savesti

Šta je Grižnja savesti?

Grižnja savesti predstavlja osećanje krivice i kajanja zbog nečega što smo učinili ili propustili da učinimo. To je emocija koja se javlja kada osoba proceni da je nešto što je učinila ili propustila da učini, bilo neprimereno, nepošteno ili neetično. Grižnja savesti može biti povezana sa različitim emocijama, kao što su tuga, žalost, kajanje ili krivica, i može imati uticaja na mentalno i fizičko zdravlje. Ona može biti korisna ako nas podstiče da se ispravimo i da popravimo ono što smo pogrešili, ali može biti štetna ako se osoba ne suoči sa svojom krivicom i ne pokuša da se ispravi.

Sintagma “grižnja savesti” označava osećanje krivice. Međutim, često nije samo u pitanju osećanje krivice, već i drugi negativni emocionalni sklopovi kao što su:

  • Samoljutnja i krivica
  • Samoprezir i inferiornost
  • Samomržnja i mortido Ova sintagma ukazuje na izuzetnu sklonost ka somatizaciji i na svojevrstan proces telesnog propadanja.