bobina ili bombina

Kako se piše bobina ili bombina?

Piše se bobina.

Imenica bobina je galicizam. Potiče od francuske reči bobine.

Primeri u rečenici:

Kalem od namotaja bakarne žice naziva se bobina.

Bobine struju niskog napona, uglavnom iz akumulatora, pretvaraju u mnogo veći napon.

Ako imate problem sa automobilom tokom vožnje, to može značiti da Vam je loša bobina.

Ako Vaš automobil troši više goriva nego ranije, proverite u kakvom stanju Vam je bobina.