KARIJES

Šta znači karijes?

Karijes predstavlja kvar zuba. Ovaj kvar zuba se može izlečiti kod doktora stomatologije u stomatološkoj ordinaciji postavljanjem zubnog ispuna tj. plombe.

U narodu se dešava da ljudi pogrešno izgovaraju kvarijes što nije pravilno, kao što se događa da govore blomba umesto plomba.

Karijes je reč latinskog porekla (caries).

Podela karijesa može biti prema zahvaćenosti tkiva zuba tj. podela u zavisnosti od blizine karijesa zubnom živcu, pa tako razlikujemo caries superficialis (površinski karijes), caries media (karijes medija) i caries profunda (duboki karijes).

Karijes možemo podeliti i na primarni, sekundarni i tercijarni karijes.