Oznaka: nasamo

nasamo ili na samo

Kako se piše nasamo ili na samo? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nasamo u funkciji priloga koji ima značenje biti sasvim sam, bez prisustva drugih osoba. Međutim, dozvoljeno je odvojeno pisanje u doslovnom značenju kada predlog na ističe rečcu samo. Primeri u rečenicama: Možemo li da popričamo nasamo? Ne želim da budem nasamo sa […]