kao bajagi ili ko bajagi

Kako se piše kao bajagi ili ko bajagi?

Oba oblika su ispravna. Međutim, bolje je upotrebiti prvi oblik kao bajagi.
Oblik koji se često čuje u svakodnevnom govoru kobojagi nije pravilan.
Reč bajagi je turskog porekla. Ima značenje kao da, kao tobože..

Primeri:

Pitala me je kako sam, kao bajagi se brine za mene.
Marko je bio nasmejan ko bajagi nije mu ništa.
Pričao je tako samouvereno kao bajagi da je znao nešto.