neumestan ili neumesan

Kako se piše neumestan ili neumesan?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše neumestan.

Suglasničke grupe stn, štn, stb, stk, štk se uprošćavaju ispadanjem t, međutim, kada u reči ima nepostojanog A, onda se “t” ne gubi iz “stn” suglasničke grupe, to se najčešće dešava u muškom rodu jednine, na primer: častan, radostan, strastan, mastan, istovrstan.

Muški rod jednine je jedini slučaj gde se ne gubi “t” iz “stn” suglasničke grupe za ovu reč. U ostalim oblicima ispravno je “neumesna”, “neumesno”, “neumesni” itd.

Primeri u rečenicama:

On ume da bude poprilično neumestan kad se šali.

To je bio jako neumestan komentar!