apsorpcija ili absorpcija

Kako se piše apsorpcija ili absorpcija?

Prema srspkom pravopisu pravilno se piše apsorpcija.

Reč je latinskog porekla (absorptio). Značenje ove reči je upijanje, primanje u sebe, usisavanje.
U ovoj reči postoji jednačenje suglasnika po zvučnosti gde zvučno b prelazi u svoj bezvučni par p ispred bezvučnog s.
Reč adsorpcija predstavlja zgušnjavanje gasova na površini čvrstog materijala.

Primeri u rečenicama:

Kolika je apsorpcija ovog vitamina u organizmu?

Apsorbuje se poprilično dobro.

Da li se ovo dobro apsorbuje?