peći ću ili pećiću

Kako se piše peći ću ili pećiću?

Prema srpskom pravopisu pravilno je peći ću.

Kad god se glagol završava na nastavak –ći, u budućem vremenu (futur I), piše se odvojeno od pomoćnog glagola hteti.

Promenu po licima možete videti u tabeli.

Liceglagol, futur I
japeći ću
tipeći ćeš
on/ona/onopeći će
mipeći ćemo
vi/ Vipeći ćete
oni/onepeći će

Primeri u rečenicama:

Peći ću kolače.

Da li ćeš peći palačinke?

Ah, peći ćemo zajedno!