Oznaka: kao bajagi

kao bajagi ili ko bajagi

Kako se piše kao bajagi ili ko bajagi? Oba oblika su ispravna. Međutim, bolje je upotrebiti prvi oblik kao bajagi.Oblik koji se često čuje u svakodnevnom govoru kobojagi nije pravilan.Reč bajagi je turskog porekla. Ima značenje kao da, kao tobože.. Primeri: Pitala me je kako sam, kao bajagi se brine za mene.Marko je bio nasmejan […]