Oznaka: ko bajagi

kao bajagi ili ko bajagi

Kako se piše kao bajagi ili ko bajagi? Oba oblika su ispravna. Međutim, bolje je upotrebiti prvi oblik kao bajagi.Oblik koji se često čuje u svakodnevnom govoru kobojagi nije pravilan.Reč bajagi je turskog porekla. Ima značenje kao da, kao tobože.. Primeri: Pitala me je kako sam, kao bajagi se brine za mene.Marko je bio nasmejan […]