grljenje ili grlenje

Kako se piše grljenje ili grlenje?

Prema srpskom pravopisu pravilno je grljenje.

Glagol ove imenice glasi grliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje.

Primeri u rečenicama:

Grljenje joj je veoma bitno.

Da li voliš grljenje s obe ruke?

Pogled pri grljenju joj je sve rekao.