fajda ili vajda

Kako se piše fajda ili vajda?

Prema srpskom pravopisu oba oblika su u upotrebi i ravnopravno se koriste.

Poreklo reči je iz turskog jezika (fayda), a u arapskom jeziku ova reč se piše fā’idä.

Primeri u rečenicama:

Nema vajde od Milana.

Ima li ikakve vajde od svega ovog?

Milena nema nikakvu vajdu od Darka.