koristan ili korisan

Kako se piše koristan ili korisan?

Ispravno je samo koristan.

U ovom slučaju ne dolazi do gubljenja suglasnika.
Naime, kada su u pitanju pridevi koji su izvedeni od imenica koje se završavaju suglasničkom glupom –st, oni će dodavanjem nastavka –an zadržati suglasnik t u nominativu jednine muškog roda i neodređenog vida.
Već u obliku množine ovaj pridev će glasiti korisni, a ne koristni.

Primeri u rečenicama:

Tekst koji sam pročitao je vrlo zabavan, a i koristan.

Daću ti jedan koristan savet, a ti me poslušaj.

Meni je taj seminar bio vrlo koristan za dalji rad.