nagrizen ili nagrižen

Kako se piše nagrizen ili nagrižen?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nagrizen.

U pitanju je trpni glagolski pridev, koji služi za građenje pasiva. Glagoli na -ći i na -sti grade trpni glagolski pridev tako što se na infinitivnu ili prezentsku osnovu doda nastavak -en.

Ovde se često javljaju greške poput dovežen umesto dovezen, izgrižen umesto izgrizen, uvežen umesto uvezen itd.

Primeri u rečenicama:

Taj konopac je nagrizen od kiseline.

Da li je ta posuda nagrizena?