vitezi ili vitezovi

Kako se piše vitezi ili vitezovi?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo, mada Rečnik Matice srpske daje prednost obliku vitezovi.
Vitezi i vitezovi su oblici nominativa množine imenice muškog roda vitez.

U ostalim padežima množine, promena oblika vitezi bi glasila:

nominativ: vitezi
genitiv: viteza
dativ: vitezima
akuzativ: viteze
vokativ: vitezi
instrumental: vitezima
lokativ: vitezima

Dok bi se oblik vitezovi menjao na sledeći način:

nominativ: vitezovi
genitiv: vitezova
dativ: vitezovima
akuzativ: vitezove
vokativ: vitezovi
instrumental: vitezovima
lokativ: vitezovima

Dakle, kao što vidimo, jedina razlika je što oblik vitezovi ima proširenje osnove sufiksom -ov-. Takve su, recimo, i imenice vuk, mn. vuci i vukovi ili duh, mn. dusi i duhovi i ovi dubletni oblici su rezultat nekih promena iz prošlosti, dok se kod nekih imenica muškog roda jedino prošireni oblik ustalio u množini (npr. grad – gradovi).

Primeri u rečenicama:

Vitezi se ne plaše prirodnih pojava i životinja. 

Danas može da postane vitez samo onaj koji može sve da istrpi.

Za titulu se bore dokazani vitezovi.