Vi ili vi

Kako se pravilno piše Vi ili vi?

U zavisnosti od konteksta i jedno i drugo može biti pravilno.

Zamenica „Vi” se piše velikim početnim slovom kada se obraćamo nekoj osobi sa posebnim poštovanjem, najčešće u zvaničnoj ili poslovnoj upotrebi. Dodatni primeri: Vaš, Vama.

Ukoliko zamenicu „vi” koristimo u množini, odnosno kada se ona odnosi na više od jedne osobe, na grupu ljudi ili ustanovu, uvek će se pisati malim slovom (osim na početku rečenice, naravno).

Glagol koji sledi iza zamenice je uvek u množini.

PRIMERI U REČENICI:

  • Gospodine, Vi ste naš srećni dobitnik!
  • Profesore, da li biste Vi želeli da sednete do mene? 
  • Da li ste vi, tvoj drug i ti, sledeći na redu?
  • Deco, ne smete vi prvi da odustanete od igre. Neka prvo odustane druga ekipa.

F. Petković