ili ti ili iliti

Kako se piše ili ti ili iliti?

Piše se iliti, na primer: Reči koje se isto pišu, a drugačije znače iliti homonimi.

Dozvoljeno je odvojenopisanje u drugačijem kontekstu, koji podrazumeva spoj veznika ili i lične zamenice ti, na primer:

Profesor mi reče: „Uradićeš ili ti ili on“.