Kategorija: Slovo A

Slovo A

A nepostojano: v. NEPOSTOJANO a.

-a (IMENA). Imena kao Pera, Iva, Bora, Miša itd. menjaju se
kao i imenice ž. roda na -a: od Pere, Peri, za Peru itd.
U ijek. krajevima ova imena glase Pero, Ivo itd. i imaju
dvojaku promenu (v. -o). Francuska muška imena na -a bolje je menjati kao imenice m. roda: Mara (Marat), Maraa (Marata), Marau (Maratu) itd.

Ipak se za pojedina imena
uobičajila promena kao u ž. rodu: Dima, Dime, Dimi, Dimin (ali pri izvornom pisanju Dumas, Dumasa, Dumasu,
Dumasov). V. -e (FRANCUSKO); IMENICE MUŠKOG
RODA NA -a; SKRAĆENICE NA -a.

aa. Dvostruko a javlja se u imenima kao Baas (v. to), Baal (fenički bog), Varlaam (iz srednjovekovne književnosti),
„Haarec“ (izraelski list), Čaadajev (ruski književnik:
neopravdano P 60 sažima ovo ime u Čadajev).

auta ili auti

Kako se piše auta ili auti?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Imenica auto u jednini je muškog roda. U množini može biti muškog roda kada glasi auti ili može biti srednjeg roda kada glasi auta.Uglavnom se za množinu kaže automobili (množina od automobil ili prilikom govora kola.Primeri u rečenicama:Ovi auti su mi lepi.Da li su ovi auti […]

atmosfera ili atmosvera

Kako se piše atmosfera ili atmosvera?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše atmosfera.Reč je grčkog porekla gde atmós znači para i sphaîra znači lopta/kugla.Reč atmosfera u bukvalnom značenju je vazdušni omotač oko Zemlje, ali može se koristiti i u figurativnim situacijama, raspoloženju, okolnostima: neprijatna atmosfera, radna atmosfera…Primeri u rečenicama:Božićna atmosfera je ispunila prostorije.Da li ste spremni za radnu atmosferu?Ne volim kada […]

autoportret ili auto-portret

Kako se piše autoportret ili auto-portret?Pravilno se piše autoportret.Kada prefiks auto- znači sopstven, tada se piše spojeno: autosugestija, autobiografija…Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski i tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-oprema, auto-mehaničar, auto-guma, auto-škola…Primeri u rečenicama:Autoportret je naslikao pre deset godina.Da li si videla njegov autoportret?Volela bih da vidim tvoj autoportret.

autobiografija ili auto-biografija

Kako se piše autobiografija ili auto-biografija?Pravilno se piše autobiografija.Ukoliko prefiks auto- znači sopstven, tada se reči pišu spojeno bez crtice: autopilot, autoportret, autosugestija, autobiografija…Od ovog pravila se odstupa kada prefiks auto- znači automobilski. Tada se te reči pišu sa crticom. Npr. auto-guma, auto-škola…Primeri u rečenicama:Napisala sam autobiografiju.Da li si pročitala njenu autobiografiju?Hej, ta knjiga je njegova autobiografija.

Atlantski okean ili Atlanski okean

Kako se piše Atlantski okean ili Atlanski okean?Pravilno se piše Atlantski okean.Ovaj okean je svoje ime dobio po jednoj priči iz grčke mitologije gde je Titan Atlas tj. Atlant bio kažnjen od Zevsa da mora večno da nosi nebeski svod na svojim ramenima.Primeri u rečenicama:Nikada nisam videla Atlanski okean.Da li znaš da pokažeš na mapi […]

atest ili atestat

Kako se piše atest ili atestat?Prema srpskom pravopisu upotrebljava se i jedno i drugo. Obe reči se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.Ova reč je latinskog porekla, a njeno značenje je potvrda, uverenje.Primeri u rečenicama:Da li si podigao atest?Kada je potreban atestat?Saznao sam koliko košta taj atest.

atentat ili pokušaj atentata

Kako se piše atentat ili pokušaj atentata?U srpskom jeziku pravilno je reći atentat.Ova reč ima latinsko poreklo – attentare što znači pokušati. Iz tog razloga nema potrebe reći pokušaj atentata, jer sama reč ima značenje pokušaj ubistva.Primeri u rečenicama:Vidovdanski atentat dogodio se 28. juna 1914. godine.Kada se dogodio taj atentat?Gavrilo Princip je izvršio atentat na Franca Ferdinanda.

Atena ili Atina

Kako se piše Atena ili Atina?Obe vlastite imenice se upotrebljavaju u srpskom jeziku.Atena (grčki Athena), prema grčkoj mitologiji, predstavlja boginju mudrosti. Ona je Zevsova ćerka. Predstavlja zaštitnicu nauke, umetnosti i grada Atine.Atina (grčki Athenai) predstavlja glavni grad GrčkePrimeri u rečenicama:Posetila sam prošle godine Atinu.Da li si ikada bila u Atini?U grčkoj mitologiji Atena je Zevsova ćerka.

astronaut ili kosmonaut

Kako se piše astronaut ili kosmonaut?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Poreklo ove dve reči je različito. Imenica astronaut je engleskog porekla (astronaut, koja je izvedena iz grčkog jezika, pri čemu ástron znači zvezda, a naútēs moreplovac).Imenica kosmonaut je ruskog porekla (kosmonavt, što je takođe izvedeno iz grčkog jezika pri čemu kósmos znači svemir, a naútēs moreplovac).Primeri u rečenicama:Većina dece želi […]

astečki ili asteški

Kako se piše astečki ili asteški?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše astečki.Pravilo je da kada od stranih imena koja se završavaju na slovo k, koje stoji ispred vokala, želimo da konstruišemo pridev, pridevi dobijaju nastavak –čki. Npr. kvebečki (od Kvebek), astečki (od Astek), pacifički (od Pacifik)…Primeri u rečenicama:Da li znaš kako je izgledao astečki kalendar?Volela bih da vidim […]