pijac ili pijaca

Kako se piše pijac ili pijaca?

Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Obe imenice se ravnopravno upotrebljavaju u srpskom jeziku.

Imenica pijac je muškog roda, dok je imenica pijaca ženskog roda.

Primeri u rečenicama:

Idem na pijac da kupim kajsije.

Ona živi pored pijace.

Da li bi mogla da mi kupiš jagode na pijaci?