krstaški ratovi ili Krstaški ratovi

Kako se piše krstaški ratovi ili Krstaški ratovi?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše malim početnim slovom, dakle, krstaški ratovi.

Kada su imena istorijskih događaja data u množini ili su slobodnije stilizovana, pišu se malim početnim slovom.
Naravno, u jednini ćemo pisati velikim početnim slovom: Prvi krstaški rat.

Primeri u rečenicama:

Gledala sam film o krstaškim ratovima.

Šta znaš da mi kažeš o krstaškim ratovima?

Profesor je pričao o krstaškim ratovima i vitezovima.