kud god ili kudgod

Kako se piše kud god ili kudgod?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše i jedno i drugo, ali nemaju isto značenje.

Kada pišemo odvojeno onda ima značenje bilo kuda.
Kada rečcu god pišemo sastavljeno sa prilogom, ona pojačava neodređeno značenje i znači nekuda.

Primeri u rečenicama:

Kud god da krenem, ja sretnem njega.

Idem kudgod, moram malo da se prošetam i umirim.

Ne brini se, kud god da ideš, stići ćeš do plaže.