Oznaka: Hukov zakon

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon? Pravilno se piše Hukov zakon. Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon… Primeri u rečenicama: Prema kome je Hukov zakon […]

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon?  Pravilno je Hukov zakon.  Ukoliko se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev od vlastitog imena na -ov/-ev/-in, naziv stručnog ili simboličkog karaktera ne gubi karakter vlastitog imena i piše se velikim slovom, na primer: Ahilova peta, Sizifov posao, Tesline struje, Pančićeva omorika, ali vukdaničićevska akcentuacija.