huljenje ili hulenje

Kako se piše huljenje ili hulenje?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše huljenje.

Glagol ove imenice glasi huliti. S obzirom da je ovo glagolska imenica koja u svojoj osnovi u prezentu ima samoglasnik, neophodno je izvršiti jotovanje.

Primeri u rečenicama:

U ovoj grupi je huljenje zabranjeno.

Gde piše da je huljenje zabranjeno?

Ne bih želela da slušam nekakvo huljenje u ovoj kući.