karakondžula ili kara kondžula

Kako se piše karakondžula ili kara kondžula?

Ispravno je spojeno pisanje, dakle, karakondžula.
Prefiksoid kara- je turskog porekla i u prevodu na naš jezik znači crn. Setite se samo primera poput Karađorđe, karamanka (vrsta kruške), karakul i brojnih drugih.
Inače, ukoliko niste znali, karakondžula je naziv za mitološko, demonsko biće.

Primeri:

Čitali smo strašna narodna predanja o karakondžulama koje napadaju ljude.
Karakondžula je jedno od najstrašnijih stvorenja iz naše mitologije.
Taj starac je tvrdio da je kao dečak jedne večeri video nešto poput karakondžule.