Oznaka: ili hukov zakon

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon?Pravilno se piše Hukov zakon.Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon…Primeri u rečenicama:Prema kome je Hukov zakon dobio ime?Hukov zakon se […]