Oznaka: ili hukov zakon

Hukov zakon ili hukov zakon

Kako se piše Hukov zakon ili hukov zakon? Pravilno se piše Hukov zakon. Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom. Npr. Njutnov zakon, Pandorina kutija, Hukov zakon… Primeri u rečenicama: Prema kome je Hukov zakon […]