najjednostavniji ili najednostavniji

Kako se piše najjednostavniji ili najednostavniji?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše najjednostavniji.

Kod oblika superlativa prideva i priloga koji počinju glasom j nema uprošćavanja suglasničkih grupa, npr: najjasniji, najjužniji, najjači itd.

Primeri u rečenicama:

Da li je to najjednostavniji način da se obavi zadatak?

Mislim da je to najjednostavnije rešenje za sve.

Uradi najjednostavniji primer!