astečki ili asteški

Kako se piše astečki ili asteški?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše astečki.

Pravilo je da kada od stranih imena koja se završavaju na slovo k, koje stoji ispred vokala, želimo da konstruišemo pridev, pridevi dobijaju nastavak –čki. Npr. kvebečki (od Kvebek), astečki (od Astek), pacifički (od Pacifik)…

Primeri u rečenicama:

Da li znaš kako je izgledao astečki kalendar?

Volela bih da vidim astečki kalendar.

Ometekuhtli je jedini astečki bog.