klin-čorba ili klin čorba?

Kako se piše klin-čorba ili klin čorba?

Ispravno je samo klin-čorba.
Crtica se, između ostalog, piše i kada su u pitanju osobena tradicionalna i slična relativno novija stilska skraćenja kod kojih se prva sastavnica (imenica) oseća kao zamena za pridev, kao što je to i u ovom slučaju.

Primeri:


Klin-čorba je narodna priča koju sam prvi put čuo veoma davno.
Koji je recept za klin-čorbu?
Kakva je to priča o klin-čorbi?