pandorina kutija ili Pandorina kutija

Kako se piše Pandorina kutija ili pandorina kutija?

Prema srpskom pravopisu pravilno je Pandorina kutija.

U grčkoj mitologiji Pandorina kutija je bila kutija svih zla.

Prisvojni pridev koji potiče od vlastitog imena i koji se završava na –ov, -ev, -in ne gubi svojsva vlastitog imena i uvek se piše velikim početnim slovom.

Npr. Teslin transformator, Njutnov zakon, Hukov zakon, Pandorina kutija, Halejeva kometa…

Primeri u rečenicama:

Jela kao da je otvorila Pandorinu kutiju, sve joj se loše događa.

Da li znaš šta je Pandorina kutija?

Hej, da li znaš priču o Pandorinoj kutiji?