Alpe ili Alpi

Kako se piše Alpe ili Alpi ?

Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. U tabeli možete videti kako se menja po padežima.


Padež
 
NominativAlpe / Alpi
GenitivAlpa
DativAlpama / Alpima
AkuzativAlpe
VokativAlpe / Alpi
InstrumentalAlpama / Alpima
LokativAlpama / Alpima 

Primeri u rečenicama:

Idem ove godine na Alpe.

Da li znaš gde se nalaze Alpi ?

Hej, ovde na Alpima je prelepo !