Oznaka: herbarijum

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo.Reč je latinskog porekla (herbārium).Kod reči koje su stranog porekla nastavci –ij i –ijum se pojednako upotrebljavaju. Češće se u govornom jeziku čuje nastavak –ijum. Npr. akvarijum, kriterijum, kolokvijum…U srpskom jeziku nepravilno je napisati herbarium.Herbarijum predstavlja zbirku očuvanih osušenih (presovanih) biljaka.Primeri u […]

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum?  Pravilno je herbarijum. Ova reč je stranog porekla, međutim, bez obzira na to, kada je u pitanju transkripcija, moraju se poštovati pravila maternjeg jezika.  Na primer: Profesor biologije nam je rekao da moramo napraviti herbarijum za domaći zadatak.