kontroverzan ili kontraverzan

Kako se piše kontroverzan ili kontraverzan?

Iako neretko čujemo oblik kontraverzan, kako u svakodnevnom govoru, tako i na televiziji, ispravno je samo kontroverzan.
Razume se, biće ispravno i kontroverza, a ne kontraverza.

Pridev kontroverzan znači sporan, osporljiv, osporen, koji je u pitanju. (lat. controversio, controversus – od dve reči, contra što znači protiv ili obrnuto, i reči versus u značenju usmereno, “okrenuto u suprotnom smeru” ili okrenuto protiv.) Označava suprotnost, nesuglasicu, spor u nekom pitanju, raspravu, protivurečnost…

Ono što je karakteristično za kontroverzu jeste da spor koji se vodi nema nameru, niti cilja konačnom rešenju, zato se često kontroverzne polemike vode u nedogled bez ikakve naznake o krajnjem ishodu.

Primeri u rečenicama:

Čula sam da je taj lik kontroverzan.

NJegov kontroverzni posao koštao nas je mnogo.

Učenici su voleli tog kontroverznog profesora.