Oznaka: herbarij

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum? Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo. Reč je latinskog porekla (herbārium). Kod reči koje su stranog porekla nastavci –ij i –ijum se pojednako upotrebljavaju. Češće se u govornom jeziku čuje nastavak –ijum. Npr. akvarijum, kriterijum, kolokvijum… U srpskom jeziku nepravilno je napisati herbarium. Herbarijum predstavlja zbirku […]

herbarij ili herbarijum

Kako se piše herbarij ili herbarijum?   Pravilno je herbarijum.  Ova reč je stranog porekla, međutim, bez obzira na to, kada je u pitanju transkripcija, moraju se poštovati pravila maternjeg jezika.   Na primer: Profesor biologije nam je rekao da moramo napraviti herbarijum za domaći zadatak.