praistorija ili preistorija

Kako se piše praistorija ili preistorija?

Prema srpskom pravopisu i jedno i drugo je pravilno, ali u različitom značenju se ove reči koriste.

Praistorija predstavlja razdoblje u istoriji. Upotrebljava se za najranija razdoblja u istoriji. Pridev glasi praistorijski.

Preistorija predstavlja period od razvitka ljudskog roda, pa do pojave čoveka

Predistorija predstavlja razdoblje koje je bilo pre nečega.

Primeri u rečenicama:

Da liste učili praistoriju?

Kažite mi odlike praistorije.

Da li su postojala preistorijska čudovišta?